• English

Dlaczego Uniphar

Stawiamy na jakość

Firma nasza wyjątkową wagę przywiązuje do jakości wytwarzanych produktów. Dotyczy to zarówno ich składników, jak i przebiegu procesu technologicznego.

Nasze działania zabezpieczające wysoką jakość składników są wielokierunkowe :

  • Zakup materiałów do produkcji w tym : surowców, półproduktów i różnego rodzaju opakowań dokonywany jest wyłącznie od stałych i kwalifikowanych dostawców.
  • Wszystkie materiały przed wprowadzeniem na stan magazynowy podlegają ścisłej, wieloetapowej kontroli.
  • Surowce i półprodukty badane są we własnym laboratorium Działu Kontroli Jakości, a wyniki analizowane na bieżąco.

Wysoka jakość i bezpieczeństwo stosowania

Bardzo duże znaczenie przykładamy do jakości przebiegu procesu technologicznego. W tym celu wdrożyliśmy następujące systemy :

  • GMP (Dobrych Praktyk Produkcyjnych),
  • GHP (Dobrych Praktyk Higienicznych),
  • HACCP (system Analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli),
  • ISO 9001:2015 (międzynarodowy system zarządzania jakością).